Podešavanje lozinke

Podešavanje lozinke


Koristite HP ToolboxFX ili ugrađeni Web server da biste podesili sistemsku lozinku.

1.
U ugrađenom Web serveru, kliknite na karticu Settings (Postavke).

U aplikaciji HP ToolboxFX, kliknite na karticu Postavke uređaja.

HP Color Laserjet CP2020 note Podešavanje lozinke NAPOMENA:

Ako je lozinka već postavljena, od vas će se tražiti da je unesete. Unesite lozinku, zatim kliknite na dugme Primeni.

2.
Izaberite stavku Lozinka.
3.
U polje Lozinka unesite željenu lozinku, a zatim ponovo unesite istu lozinku u polje Potvrda lozinke kako biste potvrdili izbor.
4.
Kliknite na dugme Primeni da biste sačuvali lozinku.
HP Color Laserjet CP2020 Podešavanje lozinke