Otvaranje aplikacije HP ToolboxFX

Otvaranje aplikacije HP ToolboxFX


Program HP ToolboxFX otvorite na neki od navedenih načina:


Na sistemskoj paleti operativnog sistema Windows dvaput kliknite na ikonu programa HP ToolboxFX (HP Color Laserjet CP2020 inline status app icon Otvaranje aplikacije HP ToolboxFX).

U Windows Start meniju, kliknite na stavku Programs (Programi) (ili All Programs (Svi programi) za Windows XP), izaberite HP, kliknite na HP Color LaserJet CP2020 Series, a zatim na HP ToolboxFX.

HP ToolboxFX sadrži sledeće fascikle:


Status

Obaveštenja

Informacije o proizvodu

Pomoć

Postavke uređaja

Postavke mrežnog okruženja
HP Color Laserjet CP2020 Otvaranje aplikacije HP ToolboxFX