Postavljanje obaveštenja o statusu

Postavljanje obaveštenja o statusu


Koristite ovu opciju da podesite proizvod da šalje upozorenja na računar kada dođe do zaglavljivanja papira, niskog nivoa tonera u HP kertridžu, upotrebe kertridža za štampanje koji nije proizveo HP, pražnjenja ulaznog ležišta za papir i pojavljivanja određenih poruka o greškama.

Izaberite iskačuću poruku, ikonu u sistemskoj paleti, obaveštenje na radnoj površini ili kombinaciju ovih upozorenja. Iskačuće poruke upozorenja i obaveštenja na radnoj površini pojavljuju se isključivo pri štampanju sa računara na kome je podešeno slanje upozorenja. Obaveštenja na radnoj površini prikazuju se nekoliko trenutaka, a zatim automatski nestaju.

Na stranici Podešavanje sistema, promenite postavku za Kertridž na donjoj granici koja određuje nivo tonera na kojem će se slati upozorenje o niskom nivou tonera.

HP Color Laserjet CP2020 note Postavljanje obaveštenja o statusu NAPOMENA:

Da bi se promene uvažile, kliknite na dugme Primeni.

HP Color Laserjet CP2020 Postavljanje obaveštenja o statusu