Druge veze

Druge veze


Ovaj odeljak sadrži veze za povezivanje na Internet. Morate imati pristup Internetu kako biste koristili bilo koju od ovih veza. Ako koristite pozivnu vezu a niste se povezali kada ste prvi put otvorili HP ToolboxFX, potrebno je da se povežete da biste mogli da posetite ove Web lokacije. Da biste se povezali, možda ćete morati da zatvorite HP ToolboxFX, a zatim da ga ponovo otvorite.


HP Instant Support. Povezuje vas sa Web lokacijom HP Instant Support.

Podrška i rešavanje problema. Povezuje vas sa lokacijom za podršku proizvodu na kojoj možete da pronađete pomoć u vezi sa konkretnim problemima.

Registracija proizvoda. Povezuje vas sa HP Web lokacijom za registraciju proizvoda.
HP Color Laserjet CP2020 Druge veze