Čišćenje uređaja

Čišćenje uređaja


U proizvodu se tokom štampanja mogu nakupiti delovi papira i tonera, kao i prašina. Vremenom, taj materijal može izazvati probleme prilikom štampanja, npr. mrlje od tonera ili razmazivanje. Ovaj proizvod ima režim čišćenja koji ispravlja i sprečava takve probleme.

Čišćenje štampača pomoću aplikacije HP ToolboxFX
1.
Otvorite HP ToolboxFX. Pogledajte Otvaranje aplikacije HP ToolboxFX.
2.
Kliknite na fasciklu Postavke uređaja, a zatim kliknite na stranicu Podešavanje sistema.
3.
U polju za Režim za čišćenje, kliknite na opciju Pokreni da biste pokrenuli proces čišćenja.

Proizvod obrađuje jednu jedinu stranicu, a kada se proces čišćenja završi, vraća se u stanje Spreman.

Čišćenje štampača pomoću kontrolne table
1.
Pritisnite dugme OK da biste otvorili menije.
2.
Pomoću dugmeta Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Čišćenje uređaja) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Čišćenje uređaja) izaberite Service (Servisiranje).
3.
Pritisnite dugme OK. Pored izabrane stavke pojavljuje se zvezdica (*).
4.
Pomoću dugmeta Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Čišćenje uređaja) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Čišćenje uređaja) izaberite Cleaning mode (Režim čišćenja).
5.
Pritisnite dugme OK.
Čišćenje štampača pomoću ugrađenog Web servera
1.
Otvorite ugrađeni Web server.
2.
Kliknite na karticu Settings (Postavke).
3.
Kliknite na meni Service (Servisiranje).
4.
Kliknite na dugme Start.
HP Color Laserjet CP2020 Čišćenje uređaja