Promena postavki upravljačkog programa štampača za operativni sistem Windows

Promena postavki upravljačkog programa štampača za operativni sistem WindowsMenjanje postavki svih zadataka za štampanje do zatvaranja programa
Menjanje podrazumevanih postavki svih zadataka za štampanje
Menjanje postavki konfiguracije uređaja
1.
U meniju File (Datoteka) programa, kliknite na stavku Print (Štampanje).
2.
Izaberite upravljački program, a zatim kliknite na stavku Properties (Svojstva) ili Preferences (Izbori).
Koraci mogu da se razlikuju; ova procedura je najuobičajenija.
1.
Windows XP i Windows Server 2003 (korišćenje podrazumevanog prikaza Start menija): Kliknite na dugme Start, a zatim na stavku Printers and Faxes (Štampači i faksovi).

ili

Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003 (korišćenje klasičnog prikaza Start menija): Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Settings (Postavke), a zatim na stavku Printers (Štampači).

ili

Windows Vista: Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Control Panel (Kontrolna tabla), zatim u kategoriji Hardware and Sound (Hardver i zvuk) kliknite na stavku Printer (Štampač).

2.
Kliknite desnim tasterom miša na ikonu upravljačkog programa, a zatim izaberite stavku Printing Preferences (Izbori pri štampanju).
1.
Windows XP i Windows Server 2003 (korišćenje podrazumevanog prikaza Start menija): Kliknite na dugme Start, a zatim na stavku Printers and Faxes (Štampači i faksovi).

ili

Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003 (korišćenje klasičnog prikaza Start menija): Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Settings (Postavke), a zatim na stavku Printers (Štampači).

ili

Windows Vista: Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Control Panel (Kontrolna tabla), zatim u kategoriji Hardware and Sound (Hardver i zvuk) kliknite na stavku Printer (Štampač).

2.
Kliknite desnim tasterom miša na ikonu upravljačkog programa, a zatim izaberite stavku Properties (Svojstva).
3.
Kliknite na karticu Device Settings (Postavke uređaja).
HP Color Laserjet CP2020 Promena postavki upravljačkog programa štampača za operativni sistem Windows