Prioriteti postavki za štampanje

Prioriteti postavki za štampanje


Koja će promena postavke za štampanje imati prioritet zavisi od toga na kojoj se lokaciji data promena vrši:

HP Color Laserjet CP2020 note Prioriteti postavki za štampanje NAPOMENA:

Nazivi komandi i dijaloga možda će se razlikovati u zavisnosti od softvera.


Dijalog Page Setup (Podešavanje stranice): Kliknite na stavku Page Setup (Podešavanje stranice) ili na sličnu komandu u meniju File (Datoteka) programa u kome radite da biste otvorili ovaj dijalog. Postavke koje ovde izmenite zamenjuju postavke promenjene na nekoj drugoj lokaciji.

Dijalog Print (Štampanje): Kliknite na stavku Print (Štampanje), Print Setup (Podešavanje štampača) ili na sličnu komandu u meniju File (Datoteka) programa u kome radite da biste otvorili ovaj dijalog. Postavke koje izmenite u dijalogu Print (Štampanje) nižeg su prioriteta i ne zamenjuju promene u dijalogu Page Setup (Podešavanje stranice).

Dijalog Printer Properties (Svojstva štampača) (upravljački program štampača): Kliknite na stavku Properties (Svojstva) u dijalogu Print (Štampanje) da biste otvorili upravljački program. Postavke koje izmenite u dijalogu Printer Properties (Svojstva štampača) ne zamenjuju postavke sa bilo koje druge lokacije u softveru štampača.

Default printer driver settings (Podrazumevane postavke upravljačkog programa štampača): Podrazumevane postavke upravljačkog programa štampača određuju postavke koje se koriste za sve zadatke za štampanje, osim postavki izmenjenih u dijalogu Page Setup (Podešavanje stranice), Print (Štampanje) ili Printer Properties (Svojstva štampača).

Postavke sa kontrolne table štampača: Postavke koje menjate na kontrolnoj tabli štampača imaju niži prioritet od ostalih promena.
HP Color Laserjet CP2020 Prioriteti postavki za štampanje