Ugrađeni Web server

Ugrađeni Web server


Uređaj je opremljen ugrađenim Web serverom, koji pruža pristup informacijama o uređaju i aktivnostima na mreži. Ove informacije se pojavljuju u Web pregledaču, kao što je Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari ili Firefox.

Ugrađeni Web server se nalazi na uređaju. Ne učitava se na mrežni server.

Ugrađeni Web server obezbeđuje interfejs prema uređaju koji može da koristi svako ko ima računar povezan na mrežu i standardni Web pregledač. Na ugrađenom Web serveru nije instaliran ni jedan specijalan softver, ali morate da imate podržan Web pregledač na računaru. Da biste dobili pristup ugrađenom Web serveru, unesite IP adresu uređaja u redu za adresu Web pregledača. (Odštampajte konfiguracionu stranicu da biste pronašli IP adresu. Za više informacija o štampanju konfiguracione stranice, pogledajte Stranice sa informacijama.)

Za potpuno objašnjenje svih funkcija i funkcionalnosti ugrađenog Web servera, pogledajte Ugrađeni Web server.

HP Color Laserjet CP2020 Ugrađeni Web server