HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin


Program HP Web Jetadmin je upravljački alat zasnovan na Web pregledaču za štampače koji su povezani na HP Jetdirect unutar interne mreže, a treba da bude instaliran samo na računaru administratora mreže.

Za preuzimanje poslednje verzije programa HP Web Jetadmin i najnovije liste podržanih sistema glavnih računara, posetite www.hp.com/go/webjetadmin.

Kada je instaliran na glavnom serveru, Windows klijent može da pristupi programu HP Web Jetadmin pomoću podržanog Web pregledača (kao što je Microsoft® Internet Explorer 4.x ili Netscape Navigator 4.x ili noviji) kretanjem ka glavnom računaru sa programom HP Web Jetadmin.

HP Color Laserjet CP2020 HP Web Jetadmin