HP ToolboxFX

HP ToolboxFX


HP ToolboxFX softver je program koji možete da koristite za sledeće zadatke:


Provera stanja uređaja

Provera stanja potrošnog materijala i kupovina potrošnog materijala na mreži

Konfigurisanje obaveštenja

Pregled izveštaja o korišćenju uređaja

Pregled dokumentacije uređaja

Pristupanje alatkama za rešavanje problema i održavanje

HP ToolboxFX je podržan za direktne USB i mrežne instalacije. Ne morate da imate pristup Internetu da biste otvorili i koristili HP ToolboxFX. HP ToolboxFX je dostupan samo ukoliko izvršite preporučenu instalaciju.

HP Color Laserjet CP2020 note HP ToolboxFX NAPOMENA:

HP ToolboxFX nije podržan na operativnim sistemima Windows 2000, Windows Server 2003 i Macintosh. Da biste koristili HP ToolboxFX, na računaru mora da bude instaliran TCP/IP protokol.

Podržani operativni sistemi

Microsoft Windows XP, Service Pack 2 (izdanja Home i Professional)

Microsoft Windows Vista™

Za dodatne informacije o korišćenju softvera HP ToolboxFX, pogledajte odeljak Otvaranje aplikacije HP ToolboxFX.

HP Color Laserjet CP2020 HP ToolboxFX