Podržani upravljački programi za Windows

Podržani upravljački programi za WindowsPCL 6

HP postscript emulacija nivoa 3

Upravljački programi za štampače sadrže informacije za Pomoć na mreži u kojima su uputstva za uobičajene zadatke pri štampanju i koje takođe opisuju dugmad, polja za potvrdu i padajuće liste koje se nalaze u upravljačkom programu za štampač.

HP Color Laserjet CP2020 note Podržani upravljački programi za Windows NAPOMENA:

Postscript upravljački program koji podržava ovaj proizvod predstavlja Postscript verziju upravljačkog programa HP Universal Print Driver (UPD) za Windows. On se instalira i funkcioniše na isti način kao prethodne verzije Postscript upravljačkih programa, i ne zahteva nikakvu posebnu konfiguraciju. Za dodatne informacije o UPD-u, pogledajte www.hp.com/go/upd.

HP Color Laserjet CP2020 Podržani upravljački programi za Windows