Tipovi instalacije softvera za Windows

Tipovi instalacije softvera za Windows


Možete da izaberete neki od navedenih tipova instalacije softvera:


Recommended (Preporučeno). Instalira celokupan softver za uređaj, uključujući uputstvo za upotrebu. Ovo može da se izabere kako za direktno povezivanje (USB), tako i za mrežne instalacije.

Express USB Install (Ekspresno USB instaliranje). Instalira minimum softvera za uređaj koji koristi direktnu USB vezu. Time što izaberete ovaj metod instaliranja, prihvatate uslove licenciranja za HP softver.

Express Network Install (Ekspresno mrežno instaliranje). Instalira minimum softvera za uređaj koji je povezan na mrežu. Time što izaberete ovaj metod instaliranja, prihvatate uslove licenciranja za HP softver.
HP Color Laserjet CP2020 Tipovi instalacije softvera za Windows