Režimi instalacije UPD upravljačkog programa

Režimi instalacije UPD upravljačkog programa


Tradicionalni režim

Koristite ovaj režim ako upravljački program instalirate sa CD-a na jednom računaru.

Ako se instalira u ovom režimu, UPD funkcioniše kao tradicionalni upravljački program za štampač.

Ako koristite ovaj režim, morate posebno instalirati UPD na svakom računaru.
Dinamički režim

Koristite ovaj režim ako upravljački program instalirate na prenosnom računaru kako biste mogli da pronalazite HP proizvode na bilo kojoj lokaciji i štampate na njima.

Koristite ovaj režim ako instalirate UPD za radnu grupu.

Da biste koristili ovaj režim, preuzmite UPD sa Interneta. Posetite www.hp.com/go/upd.
HP Color Laserjet CP2020 Režimi instalacije UPD upravljačkog programa