Uobičajeni uzroci zaglavljivanja papira

Uobičajeni uzroci zaglavljivanja papira


Uobičajeni uzroci zaglavljivanja papira1
Uzrok
Rešenje
Vođice za papir koje naležu i na dužu i na kraću ivicu papira nisu pravilno podešene.
Podesite vođice tako da naležu na naslagani papir.
Medij ne odgovara specifikacijama.
Koristite samo onaj medij koji odgovara HP specifikacijama. Pogledajte Papir i medijumi za štampanje.
Trenutno koristite medij koji je već prošao kroz štampač ili mašinu za kopiranje.
Nemojte da koristite medije koji su već korišćeni za štampanje ili kopiranje.
Papir je nepravilno umetnut u ulaznu fioku.
Uklonite višak papira iz ulazne fioke. Proverite da li je nivo naslaganog papira ispod oznake za maksimalnu visinu naslaganog papira u fioci. Pogledajte Umetanje papira i medijuma za štampanje.
Papir je iskošen.
Vođice za papir ulazne fioke nisu pravilno podešene. Podesite ih tako da čvrsto drže naslagani papir, ali da ga ne presavijaju.
Mediji se vezuju ili lepe jedan za drugi.
Uklonite medij, presavijte ga, okrenite za 180 stepeni ili okrenite na drugu stranu. Ponovo umetnite medij u ulaznu fioku.
HP Color Laserjet CP2020 note Uobičajeni uzroci zaglavljivanja papira NAPOMENA:

Nemojte širiti papir. Širenje može izazvati statički elektricitet zbog čega se papiri mogu zalepiti jedan za drugi.

Medij je uklonjen pre nego što je u potpunosti izašao u izlaznu korpu.
Sačekajte da se stranica u potpunosti odštampa i izađe u izlaznu korpu pre nego što je uklonite.
Medij je u lošem stanju.
Zamenite medij.
Unutrašnji valjci za uvlačenje iz fioke ne uvlače medij.
Uklonite gornji list papira medija. Ako je medij teži od 163 g/m2, možda ga štampač neće pokupiti iz fioke.
Medij ima grube ili iskrzane krajeve.
Zamenite medij.
Medij je perforiran ili ima reljefnu površinu.
Perforirani i reljefni mediji teško se razdvajaju. Umećite jedan po jedan list.
Papir nije pravilno uskladišten.
Zamenite papir u fiokama. Papir treba da se skladišti u originalnom pakovanju u kontrolisanom okruženju.

1 Ako proizvod nastavi da se zaglavljuje, kontaktirajte HP službu za podršku klijentima ili ovlašćenog HP servisera.

HP Color Laserjet CP2020 Uobičajeni uzroci zaglavljivanja papira