Uklanjanje zaglavljenog papira u području grejača

Uklanjanje zaglavljenog papira u području grejača


1.
Otvorite zadnja vratanca.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam feedarea1 Uklanjanje zaglavljenog papira u području grejača

2.
Ako je potrebno, gurnite vođicu (oblačić 1) i uklonite sav vidljivi papir (oblačić 2) sa dna područja izlaza papira.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam duplexer1 Uklanjanje zaglavljenog papira u području grejača

HP Color Laserjet CP2020 note Uklanjanje zaglavljenog papira u području grejača NAPOMENA:

Ako se papir pocepa, obavezno proverite da li ste uklonili sve parčiće pre nego što ponovo nastavite sa štampanjem. Nemojte koristiti oštre predmete za uklanjanje parčića.

3.
Zatvorite zadnja vratanca.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam feedarea4 Uklanjanje zaglavljenog papira u području grejača

HP Color Laserjet CP2020 Uklanjanje zaglavljenog papira u području grejača