Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 3

Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 3


1.
Izvucite ležište 3 i postavite ga na ravnu površinu.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam tray3 01 Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 3

2.
Izvucite zaglavljeni papir.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam tray3 02 Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 3

3.
Vratite ležište 3.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam tray3 04 Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 3

4.
Pritisnite dugme OK da biste nastavili sa štampanjem.
HP Color Laserjet CP2020 Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 3