Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 2

Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 2


1.
Izvucite ležište 2 i postavite ga na ravnu površinu.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam tray2 Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 2

2.
Spustite ležište za pristup zaglavljenom papiru.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam access tray2 Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 2

3.
Izvucite zaglavljeni papir.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam access tray Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 2

4.
Vratite ležište 2.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam tray2 02 Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 2

5.
Pritisnite dugme OK da biste nastavili sa štampanjem.
HP Color Laserjet CP2020 Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 2