Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 1

Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 1


HP Color Laserjet CP2020 note Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 1 NAPOMENA:

Ako se papir pocepa, obavezno proverite da li ste uklonili sve parčiće pre nego što nastavite sa štampanjem.

Izvucite zaglavljeni papir iz ležišta 1.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam mptray Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 1

Ako je papir ušao dovoljno duboko u ležište 1, izvadite ležište 2, spustite ploču ležišta 1 nadole, a zatim izvadite papir iz otvora.

HP Color Laserjet CP2020 Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 1