Uklanjanje zaglavljenog papira iz izlazne korpe

Uklanjanje zaglavljenog papira iz izlazne korpe


1.
U izlaznoj korpi potražite zaglavljeni papir.
2.
Uklonite sve vidljive medije.
HP Color Laserjet CP2020 note Uklanjanje zaglavljenog papira iz izlazne korpe NAPOMENA:

Ako se papir pocepa, obavezno proverite da li su svi parčići uklonjeni pre nego što nastavite sa štampanjem.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam delivery Uklanjanje zaglavljenog papira iz izlazne korpe

3.
Otvorite, a zatim zatvorite zadnja vratanca da bi se poruka izbrisala.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam feedarea1 Uklanjanje zaglavljenog papira iz izlazne korpe

HP Color Laserjet CP2020 Uklanjanje zaglavljenog papira iz izlazne korpe