Uklanjanje zaglavljenog papira iz dela za dupleks štampanje (samo kod modela koji podržavaju dupleks štampanje)

Uklanjanje zaglavljenog papira iz dela za dupleks štampanje (samo kod modela koji podržavaju dupleks štampanje)


1.
Otvorite zadnja vratanca.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam feedarea1 Uklanjanje zaglavljenog papira iz dela za dupleks štampanje (samo kod modela koji podržavaju dupleks štampanje)

2.
Ako je potrebno, povucite vođicu (oblačić 1) i uklonite sav vidljivi papir (oblačić 2) sa dna područja izlaza papira.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam duplexer1 Uklanjanje zaglavljenog papira iz dela za dupleks štampanje (samo kod modela koji podržavaju dupleks štampanje)

3.
Ako je potrebno, uklonite sav vidljivi papir s donje strane jedinice za dupleks štampanje.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam duplexer5 Uklanjanje zaglavljenog papira iz dela za dupleks štampanje (samo kod modela koji podržavaju dupleks štampanje)

4.
Ako ne možete da vidite zaglavljeni papir, podignite jedinicu za dupleks štampanje pomoću jezička s bočne strane jedinice.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam duplexer2 Uklanjanje zaglavljenog papira iz dela za dupleks štampanje (samo kod modela koji podržavaju dupleks štampanje)

5.
Ako možete da vidite zadnju ivicu papira, uklonite papir iz štampača.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam duplexer3 Uklanjanje zaglavljenog papira iz dela za dupleks štampanje (samo kod modela koji podržavaju dupleks štampanje)

6.
Ako možete da vidite prednju ivicu papira, uklonite papir iz štampača.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam duplexer4 Uklanjanje zaglavljenog papira iz dela za dupleks štampanje (samo kod modela koji podržavaju dupleks štampanje)

7.
Zatvorite zadnja vratanca.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam feedarea4 Uklanjanje zaglavljenog papira iz dela za dupleks štampanje (samo kod modela koji podržavaju dupleks štampanje)

HP Color Laserjet CP2020 Uklanjanje zaglavljenog papira iz dela za dupleks štampanje (samo kod modela koji podržavaju dupleks štampanje)