Promena postavke Jam Recovery (Uklanjanje zaglavljenih medijuma)

Promena postavke Jam Recovery (Uklanjanje zaglavljenih medijuma)


Kada je uključena opcija Odglavljivanje, proizvod će ponovo odštampati svaku stranicu koja je oštećena prilikom zaglavljivanja.

Koristite HP ToolboxFX da biste uključili funkciju Odglavljivanje.

1.
Otvorite HP ToolboxFX.
2.
Kliknite na fasciklu Postavke uređaja, a zatim kliknite na Podešavanje sistema.
3.
Pored opcije Odglavljivanje, iz padajuće liste izaberite Uključeno.
HP Color Laserjet CP2020 Promena postavke Jam Recovery (Uklanjanje zaglavljenih medijuma)