Položaj zaglavljenog papira

Položaj zaglavljenog papira


Koristite ovu ilustraciju da biste otkrili položaj zaglavljenog papira.

HP Color Laserjet CP2020 owl jamlocations Položaj zaglavljenog papira

1
Izlazna korpa
2
Ležište 1
3
Ležište 2
4
Opcionalno ležište 3
5
Grejač (iza zadnjih vratanaca)
6
Zaglavljenje u ležištu 2 – područje za pristup
HP Color Laserjet CP2020 Položaj zaglavljenog papira