Rešavanje problema sa dokumentima u boji

Rešavanje problema sa dokumentima u boji


Ovaj odeljak opisuje poteškoće koje se mogu javiti kada štampate u boji.


Problem
Uzrok
Rešenje
Štampa se samo crna boja, a dokument treba da se štampa u boji.
HP Color Laserjet CP2020 4c blwhite Rešavanje problema sa dokumentima u boji
Režim u boji nije izabran u programu niti u upravljačkom programu štampača ili je podešena postavka ograničenja boje.
Izaberite režim u boji umesto režima sivih tonova ili isključite postavku ograničenja boje.
U programu možda nije izabran odgovarajući upravljački program štampača.
Izaberite odgovarajući upravljački program štampača.
Uređaj možda nije pravilno podešen.
Odštampajte stranicu sa konfiguracijom (pogledajte odeljak Stranice sa informacijama). Ako se na stranici sa konfiguracijom ne pojavi boja, kontaktirajte HP službu za pomoć klijentima. Pogledajte odeljak Servisiranje i podrška ili reklamni listić koji ste dobili u kutiji.
Potrošni materijal u boji je izvađen i postavka menija Color Supply Out (Izvađen je potrošni materijal u boji) je podešena na Continue Black (Nastavak kao crno-belo).
Zamenite potrošni materijal u boji.
Neke boje se ne štampaju ili se štampaju neprecizno.
HP Color Laserjet CP2020 4c clmissing Rešavanje problema sa dokumentima u boji
Zaptivna traka se možda još uvek nalazi na kasetema s tonerom.
Utvrdite da li je zaptivna traka potpuno uklonjena sa kaseta s tonerom.
Možda medij ne ispunjava HP specifikacije.
Koristite drugačiji papir, kao što je visokokvalitetni papir koji je namenjen za laserske štampače u boji.
Uređaj možda radi u preterano vlažnim uslovima.
Utvrdite da li je okruženje uređaja u okviru specifikacija o vlažnosti prostorije.
Možda je neispravan jedan ili više kertridža za štampanje.
Zamenite prazne kasete s tonerom. Pogledajte Zamena kaseta s tonerom.
Proizvod je podešen tako da obustavi poruku Replace <color> cartridge (Zamenite <boja> ketridž) i da nastavi sa štampanjem.
Zamenite prazne kasete s tonerom. Pogledajte Zamena kaseta s tonerom.
Mašina štampača možda nije pravilno zatvorila jedan ili više kertridža.
Izvadite i ponovo instalirajte kertridže.
Boja se neravnomerno štampa nakon što je umetnuta nova kaseta s tonerom.
HP Color Laserjet CP2020 4c cl random Rešavanje problema sa dokumentima u boji
Možda je još neki kertridž za štampanje neispravan.
Izvadite kasetu s tonerom za boju koja se neravnomerno štampa i ponovo je instalirajte.
Proizvod je podešen tako da obustavi poruku Replace <color> cartridge (Zamenite <boja> ketridž) i da nastavi sa štampanjem.
Zamenite prazne kasete s tonerom. Pogledajte Zamena kaseta s tonerom.
Boje na odštampanoj stranici ne poklapaju se sa bojama prikazanim na ekranu.
HP Color Laserjet CP2020 4c cl print pc Rešavanje problema sa dokumentima u boji
Boje sa monitora računara se možda razlikuju od izlazne boje uređaja.
Pogledajte Poklapanje boja.
Ako se izuzetno svetle boje ili izuzetno tamne boje sa ekrana ne štampaju, možda softver izuzetno svetle boje prepoznaje kao belu boju ili izuzetno tamne boje kao crnu boju.
Ako je moguće, izbegavajte upotrebu izuzetno svetlih ili izuzetno tamnih boja.
Možda medij ne ispunjava HP specifikacije.
Koristite drugačiji papir, kao što je visokokvalitetni papir koji je namenjen za laserske štampače u boji.
Završna obrada odštampane stranice u boji nije dosledna.
HP Color Laserjet CP2020 4cl finish Rešavanje problema sa dokumentima u boji
Možda je medij previše grub.
Koristite gladak papir ili medij za štampanje, kao što je visoko kvalitetni papir koji je namenjen za laserske štampače u boji. Glatki mediji daju bolje rezultate.
HP Color Laserjet CP2020 Rešavanje problema sa dokumentima u boji