Optimizovanje i poboljšanje kvaliteta štampe

Optimizovanje i poboljšanje kvaliteta štampe


Uvek proverite da li podešavanje upravljačkog programa štampača Type is (Vrsta je) odgovara vrsti papira koji koristite.

Koristite postavke za kvalitet štampe upravljačkog programa štampača da biste sprečili probleme u kvalitetu štampe.

Za podešavanje postavki koje utiču na kvalitet štampe, koristite opcije Postavke uređaja u aplikaciji HP ToolboxFX. Pogledajte Otvaranje aplikacije HP ToolboxFX.

Za pomoć u rešavanju problema sa kvalitetom štampe, koristite i HP ToolboxFX . Pogledajte Korišćenje aplikacije HP ToolboxFX za rešavanje problema u vezi sa kvalitetom štampe.

HP Color Laserjet CP2020 Optimizovanje i poboljšanje kvaliteta štampe