Opšte poteškoće u kvalitetu štampanja

Opšte poteškoće u kvalitetu štampanja


Sledeći primeri se odnose na papir formata Letter koji je kroz proizvod prošao kraćom ivicom. Ovi primeri ilustruju probleme koji se javljaju na svim stranicama koje štampate, bilo da štampate u boji ili samo crno. Sledeće teme navode najčešći uzrok i rešenje za svaki od ovih primera.


Problem
Uzrok
Rešenje
Otisak je svetao ili je izbledeo.
HP Color Laserjet CP2020 4 vfade Opšte poteškoće u kvalitetu štampanja
Možda medij ne ispunjava HP  specifikacije.
Upotrebite medij koji ispunjava HP  specifikacije.
Možda je neispravna jedna ili više kaseta s tonerom.
Odštampajte stranicu sa stanjem potrošnog materijala da proverite koliko ga je još ostalo. Pogledajte Stranice sa informacijama.
Zamenite prazne kasete s tonerom. Pogledajte Zamena kaseta s tonerom.
Proizvod je podešen tako da obustavi poruku Replace <color> cartridge (Zamenite <boja> ketridž) i da nastavi sa štampanjem.
Zamenite prazne kasete s tonerom. Pogledajte Zamena kaseta s tonerom.
Možda su promenjene postavke za gustinu štampe.
Podesite postavku za gustinu štampe na 0.
Možda je potrebna kalibracija štampača.
Pokrenite kalibraciju. Pogledajte Kalibracija proizvoda.
Pojavljuju se mrlje od tonera.
HP Color Laserjet CP2020 4 specs Opšte poteškoće u kvalitetu štampanja
Možda medij ne ispunjava HP specifikacije.
Koristite medij koji ispunjava HP specifikacije.
Možda je potrebno očistiti putanju papira.
Očistite putanju papira. Pogledajte Čišćenje uređaja.
Možda curi jedan ili više kertridža.
Pokušajte da proverite boju mrlja od tonera i da li mastilo curi iz kertridža.
Možda je prepunjen izlazni rezervoar kertridža.
Proverite kôd greške 10.98.XX u evidenciji događaja. Pogledajte Evidencija događaja. Deo XX u kodu označava kertridž (00 je crna, 01 je cijan, 02 je magenta, 03 je žuta). Ako je greška evidentirana, zamenite oštećeni kertridž.
Pojavilo se isprekidano štampanje.
HP Color Laserjet CP2020 4 drpout Opšte poteškoće u kvalitetu štampanja
Možda je samo jedan list medija za štampanje neispravan.
Pokušajte da ponovo odštampate zadatak.
Sadržaj vlažnosti medija je neravnomeran ili medij ima vlažne delove na površini.
Pokušajte sa drugačijim papirom, kao što je visokokvalitetni papir koji je namenjen za laserske štampače u boji.
Papir ima grešku. Proizvodni proces može uticati na to da neki delovi papira odbijaju toner.
Pokušajte sa drugačijim papirom, kao što je visokokvalitetni papir koji je namenjen za laserske štampače u boji.
Na stranici su se pojavile uspravne linije ili trake.
HP Color Laserjet CP2020 4 vlines Opšte poteškoće u kvalitetu štampanja
Možda je neispravna jedna ili više kaseta s tonerom.
Odštampajte stranicu sa stanjem potrošnog materijala da proverite koliko ga je još ostalo. Pogledajte Stranice sa informacijama.
Koristite HP ToolboxFX za rešavanje problema.
Zamenite prazne kasete s tonerom. Pogledajte Zamena kaseta s tonerom.
Proizvod je podešen tako da obustavi poruku Replace <color> cartridge (Zamenite <boja> ketridž) i da nastavi sa štampanjem.
Zamenite prazne kasete s tonerom. Pogledajte Zamena kaseta s tonerom.
Neprihvatljivo nijansiranje pozadine.
HP Color Laserjet CP2020 4 gray Opšte poteškoće u kvalitetu štampanja
Veoma suv vazduh (mala vlažnost) može povećati količinu nijansiranja pozadine.
Proverite okruženje uređaja.
Možda je neispravna jedna ili više kaseta s tonerom.
Zamenite prazne kasete s tonerom. Pogledajte Zamena kaseta s tonerom.
Proizvod je podešen tako da obustavi poruku Replace <color> cartridge (Zamenite <boja> ketridž) i da nastavi sa štampanjem.
Zamenite prazne kasete s tonerom. Pogledajte Zamena kaseta s tonerom.
Glatki medij prikazuje izraženije pozadinu nego običan medij
Razmislite o korišćenju medija sa hrapavom površinom.
Na mediju su se pojavile mrlje od tonera.
HP Color Laserjet CP2020 4 smear Opšte poteškoće u kvalitetu štampanja
Možda medij ne ispunjava HP specifikacije.
Koristite medij koji ispunjava HP specifikacije.
Ako se pojave mrlje na prednjoj ivici papira, vođice medija su možda prljave ili su se na putanji papira nagomilali ostaci medija.
Očistite vođice za medije
Očistite putanju papira. Pogledajte Čišćenje uređaja.
Kada se dodirne, toner se lako razmaže.
HP Color Laserjet CP2020 4 loose Opšte poteškoće u kvalitetu štampanja
Uređaj nije podešen za štampanje na vrsti medija na kojoj želite da štampate.
U upravljačkom programu štampača, izaberite karticu Paper (Papir) i podesite opciju Type is (Vrsta je) da odgovara vrsti medija na kom štampate. Ako koristite teške papire, brzina štampanja će se možda usporiti.
Možda medij ne ispunjava HP specifikacije.
Koristite medij koji ispunjava HP specifikacije.
Možda je potrebno očistiti putanju papira.
Očistite putanju papira. Pogledajte Čišćenje uređaja.
Na odštampanoj strani papira uzastopno se pojavljuju razmazi.
HP Color Laserjet CP2020 4 reps Opšte poteškoće u kvalitetu štampanja
Uređaj nije podešen za štampanje na vrsti medija na kojoj želite da štampate.
U upravljačkom programu štampača, izaberite karticu Paper (Papir) i podesite opciju Type is (Vrsta je) u skladu sa vrstom papira na kojoj štampate. Ako koristite teške papire, brzina štampanja će se možda usporiti.
Možda su unutrašnji delovi umazani tonerom.
Problem obično sam nestane nakon nekoliko stranica.
Možda je potrebno očistiti putanju papira.
Očistite putanju papira. Pogledajte Čišćenje uređaja.
Možda je mehanizam za topljenje prljav ili oštećen.
Da biste utvrdili da li je problem u mehanizmu za topljenje, otvorite odeljak HP ToolboxFX i odštampajte dijagnostičku stranicu za kvalitet štampanja. Pogledajte Otvaranje aplikacije HP ToolboxFX.
Kontaktirajte HP službu za pomoć klijentima. Pogledajte odeljak Servisiranje i podrška ili reklamni listić koji ste dobili u kutiji.
Možda je problem u kaseti s tonerom.
Da biste utvrdili da li je problem u kaseti s tonerom, otvorite odeljak HP ToolboxFX i odštampajte dijagnostičku stranicu za kvalitet štampanja. Pogledajte Otvaranje aplikacije HP ToolboxFX.
Na strani papira na kojoj se ne štampa pojavljuju se razmazi u pravilnim razmacima.
HP Color Laserjet CP2020 4 rdef bkpg Opšte poteškoće u kvalitetu štampanja
Možda su unutrašnji delovi umazani tonerom.
Problem obično sam nestane nakon nekoliko stranica.
Možda je potrebno očistiti putanju papira.
Očistite putanju papira. Pogledajte Čišćenje uređaja.
Možda je mehanizam za topljenje prljav ili oštećen.
Da biste utvrdili da li je problem u mehanizmu za topljenje, otvorite odeljak HP ToolboxFX i odštampajte dijagnostičku stranicu za kvalitet štampanja. Pogledajte Otvaranje aplikacije HP ToolboxFX.
Kontaktirajte HP službu za pomoć klijentima. Pogledajte odeljak Servisiranje i podrška ili reklamni listić koji ste dobili u kutiji.
Odštampana stranica sadrži izobličene znakove.
HP Color Laserjet CP2020 4 wavy Opšte poteškoće u kvalitetu štampanja
Možda medij ne ispunjava HP specifikacije.
Koristite drugačiji papir, kao što je visokokvalitetni papir koji je namenjen za laserske štampače u boji.
Ako znakovi nisu odgovarajućeg oblika i prave talasasti efekat, možda je potrebno kalibrisati štampač ili servisirati laserski skener.
Utvrdite da li se problem javlja i na konfiguracionoj stranici. Ako je tako, kontaktirajte HP službu za pomoć klijentima. Pogledajte odeljak Servisiranje i podrška ili reklamni listić koji ste dobili u kutiji.
Odštampana stranica je uvijena ili talasasta.
HP Color Laserjet CP2020 4 curl Opšte poteškoće u kvalitetu štampanja
Uređaj nije podešen za štampanje na vrsti medija na kojoj želite da štampate.
U upravljačkom programu štampača, izaberite karticu Paper (Papir) i podesite opciju Type is (Vrsta je) u skladu sa vrstom papira na kojoj štampate. Ako koristite teške papire, brzina štampanja će se možda usporiti.
U okviru menija Service (Servisiranje), stavka Less paper curl (Manje uvijanja papira) je podešena na Off (Isključeno).
Promenite postavku pomoću menija kontrolne table. Pogledajte Meniji kontrolne table.
Možda medij ne ispunjava HP specifikacije.
Koristite drugačiji papir, kao što je visokokvalitetni papir koji je namenjen za laserske štampače u boji.
Visoka temperatura i vlaga mogu da izazovu uvijanje papira.
Proverite okruženje uređaja. Prilagodite režim savijanja papira u kontrolnoj tabli ili u aplikaciji HP ToolboxFX.
Na odštampanoj stranici, tekst i grafika su iskošeni.
HP Color Laserjet CP2020 4 skew Opšte poteškoće u kvalitetu štampanja
Možda je medij nepravilno umetnut.
Proverite da li je medij ispravno umetnut i da vođice medija nisu pretesne ili preširoke za naslagani medij. Pogledajte Umetanje papira i medijuma za štampanje.
Možda medij ne ispunjava HP specifikacije.
Koristite drugačiji papir, kao što je visokokvalitetni papir koji je namenjen za laserske štampače u boji.
Odštampana stranica je pogužvana ili ima nabore.
HP Color Laserjet CP2020 4 crease Opšte poteškoće u kvalitetu štampanja
Možda je medij nepravilno umetnut.
Utvrdite da li je medij ispravno umetnut i da vođice medija nisu pretesne ili preširoke za naslagani medij. Pogledajte Umetanje papira i medijuma za štampanje.
Preokrenite naslagani papir u ulaznoj fioci ili pokušajte da zarotirate papir za 180° u ulaznoj fioci.
Možda medij ne ispunjava HP specifikacije.
Koristite drugačiji papir, kao što je visokokvalitetni papir koji je namenjen za laserske štampače u boji.
Pojavio se toner oko odštampanih karaktera.
HP Color Laserjet CP2020 4 scattr Opšte poteškoće u kvalitetu štampanja
Možda je medij nepravilno umetnut.
Preokrenite naslagani papir u fioci.
Ako se veća količina tonera rasprskava oko znakova, možda se radi o papiru sa visokim stepenom otpora.
Koristite drugačiji papir, kao što je visokokvalitetni papir koji je namenjen za laserske štampače u boji.
Slika koja se nalazi na vrhu stranice (potpuno crna) ponovo se pojavljuje se niže na stranici (u sivom polju).
HP Color Laserjet CP2020 4 ghost2 Opšte poteškoće u kvalitetu štampanja
Na štampanje slika možda utiču postavke softvera.
U softveru, izmenite ton (zatamnjenost) polja u kojem se javlja smetnja koja se ponavlja.
U softveru, zarotirajte čitavu stranicu za 180° da bi se svetlije slike prve štampale.
Na štampanje može da utiče redosled slika koje štampate.
Izmenite redosled po kom se slike štampaju. Na primer, postavite svetlije slike pri vrhu stranice, a tamnije niže na stranici.
Možda je na uređaj uticao strujni šok.
Ako se smetnje jave kasnije u zadatku za štampanje, isključite uređaj na 10 minuta, a zatim uključite uređaj da biste ponovo pokrenuli zadatak za štampanje.
 
Koristite medije koji nisu sjajni da biste smanjili ozbiljnost problema
HP Color Laserjet CP2020 Opšte poteškoće u kvalitetu štampanja