Korišćenje aplikacije HP ToolboxFX za rešavanje problema u vezi sa kvalitetom štampe

Korišćenje aplikacije HP ToolboxFX za rešavanje problema u vezi sa kvalitetom štampe


HP Color Laserjet CP2020 note Korišćenje aplikacije HP ToolboxFX za rešavanje problema u vezi sa kvalitetom štampe NAPOMENA:

Pre nego što nastavite, odštampajte stranicu sa stanjem potrošnog materijala da biste videli procenjeni broj preostalih stranica za svaki od kertridž za štampanje. Pogledajte Stranice sa informacijama.

Iz softvera HP ToolboxFX možete da odštampate stranicu koja pomaže pri identifikaciji da li određeni kertridž za štampanje prouzrokuje problem ili je problem u samom štampaču. Stranica za rešavanje problema sa kvalitetom štampe štampa pet traka u boji, koje su podeljene u četiri odeljka koji se preklapaju. Pregledanjem svakog odeljka možete da izdvojite problematičan kertridž za štampanje.

HP Color Laserjet CP2020 hb ms09 Korišćenje aplikacije HP ToolboxFX za rešavanje problema u vezi sa kvalitetom štampe


Odeljak
Kaseta s tonerom
1
Žuta
2
Cijan
3
Crna
4
Magenta

Ova stranica vam pomaže da identifikujete četiri opšte poteškoće:


Linije u samo jednoj boji: Najverovatnije je u pitanju kertridž. Izvadite kertridž i potražite ostatke medija na njemu. Ako nema ostataka medija a problem se i dalje javlja nakon ponovnog instaliranja kertridža, zamenite kertridž.

Linije su u svim bojama (na istom mestu): Očistite štampač i pozovite servis ako se problem i dalje bude javljao.

Ponavljanje problema sa više boja:

Ponavljanje tačke u više boja: Ako se tačka ponavlja na približno 57 ili 58 mm, propustite stranicu za čišćenje da biste očistili grejač i propustite nekoliko praznih stranica papira da biste očistili valjak. Ako se tačka ne ponovi na 57 ili 58 mm, zamenite kertridž u boji te tačke.

Ponavljanje trake u više boja: Kontaktirajte HP službu za podršku.


Pojedinačna tačka ili pojedinačna traka u jednoj boji: Odštampajte tri ili četiri dodatne stranice za rešavanje problema. Ako su traka ili tačka u samo jednoj boji na većini stranica, zamenite kertridž u toj boji. Ako traka ili tačka postanu druge boje, kontaktirajte HP službu za podršku.

Za više informacija o rešavanju problema, pokušajte sledeće:


Pogledajte odeljak Rešavanje problema sa kvalitetom slike u ovom vodiču.

Posetite www.hp.com/support/ljcp2020series.

Kontaktirajte HP korisničku službu. Pogledajte Servisiranje i podrška.
Štampanje stranice za rešavanje problema sa kvalitetom štampe
1.
Otvorite HP ToolboxFX. Pogledajte Otvaranje aplikacije HP ToolboxFX.
2.
Kliknite na fasciklu Pomoć, a zatim kliknite na stranicu Rešavanje problema.
3.
Kliknite na dugme Štampanje, zatim sledite uputstva sa odštampanih stranica.
HP Color Laserjet CP2020 Korišćenje aplikacije HP ToolboxFX za rešavanje problema u vezi sa kvalitetom štampe