Kontrolna lista za kvalitet štampanja

Kontrolna lista za kvalitet štampanja


Opšti problemi sa kvalitetom štampanja mogu se rešiti pomoću neke od navedenih stavki u kontrolnoj listi:

1.
Proverite da li su brave za transport uklonjene sa valjka za prenos iza zadnjih vratanaca.
2.
Obavezno proverite da li papir ili medij za štampanje ispunjavaju specifikacije. Glatki papir uglavnom daje bolje rezultate.
3.
Ako koristite posebne medije za štampanje kao što su nalepnice, folije, sjajan papir ili memorandum, proverite da li ste izabrali opcije za taj tip.
4.
Štampanje stranice sa konfiguracijom i stranice sa stanjem potrošnog materijala. Pogledajte Stranice sa informacijama.

Pogledajte stranicu Status potrošnog materijala da biste videli da li je neki od potrošnih materijala pri kraju ili je došao do kraja procenjenog životnog veka. Za kertridže za štampanje drugih proizvođača, ove informacije nisu dostupne.

Ako se stranice ne štampaju pravilno, problem je hardverske prirode. Kontaktirajte HP službu za pomoć klijentima. Pogledajte odeljak Servisiranje i podrška ili letak koji ste dobili u kutiji.
5.
Štampanje probne stranice iz programa HP ToolboxFX. Ako se stranica odštampa, problem je u upravljačkom programu štampača.
6.
Pokušajte da štampate iz drugog programa. Ako se stranice pravilno štampaju, problem je u programu iz kog štampate.
7.
Ponovo pokrenite računar i proizvod i pokušajte da štampate. Ako problem nije uklonjen, izaberite jednu od navedenih opcija:

Ako se problem javlja kod svih odštampanih stranica, pogledajte odeljak Opšte poteškoće u kvalitetu štampanja.

Ako se problem javlja samo kod odštampanih stranica u boji, pogledajte odeljak Rešavanje problema sa dokumentima u boji.
HP Color Laserjet CP2020 Kontrolna lista za kvalitet štampanja