Kalibracija proizvoda

Kalibracija proizvoda


Ako se pojave bilo kakvi problemi u kvalitetu štampanja, izvršite kalibraciju proizvoda.

Kalibracija štampača koristeći HP ToolboxFX
1.
Otvorite HP ToolboxFX. Pogledajte Otvaranje aplikacije HP ToolboxFX.
2.
Kliknite na fasciklu Postavke uređaja, a zatim kliknite na stranicu Kvalitet štampa.
3.
U polju Kalibracija boja, izaberite polje za potvrdu Kalibrisanje sada.
4.
Kliknite na dugme Primeni da bi uređaj odmah obavio kalibraciju.
Kalibracija štampača sa kontrolne table
1.
U meniju kontrolne table pritisnite dugme OK.
2.
Pomoću dugmeta Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Kalibracija proizvoda) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Kalibracija proizvoda) izaberite stavku System setup (Podešavanje sistema), a zatim pritisnite dugme OK.
3.
Pomoću dugmeta Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Kalibracija proizvoda) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Kalibracija proizvoda) izaberite stavku Print quality (Kvalitet štampe), a zatim pritisnite dugme OK.
4.
Pomoću dugmeta Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Kalibracija proizvoda) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Kalibracija proizvoda) izaberite stavku Calibrate color (Kalibrisanje boje), a zatim pritisnite dugme OK.
5.
Pomoću dugmeta Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Kalibracija proizvoda) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Kalibracija proizvoda) izaberite stavku Calibrate now (Obavi kalibraciju odmah), a zatim pritisnite dugme OK da biste obavili kalibraciju štampača.
HP Color Laserjet CP2020 Kalibracija proizvoda