Problemi sa softverom proizvoda

Problemi sa softverom proizvodaProblem
Rešenje
U fascikli Printer (Štampač) se ne vidi upravljački program proizvoda

Ponovo instalirajte softver proizvoda.
HP Color Laserjet CP2020 note Problemi sa softverom proizvoda NAPOMENA:

Zatvorite sve pokrenute aplikacije. Da biste zatvorili aplikaciju koja ima ikonu u sistemskoj paleti, desnim tasterom miša kliknite na ikonu, u meniju izaberite stavku Close (Zatvori) ili Disable (Onemogući).


Pokušajte da priključite USB kabl na neki drugi USB priključak na računaru.
Poruka o grešci je prikazana u toku instalacije softvera

Ponovo instalirajte softver proizvoda.
HP Color Laserjet CP2020 note Problemi sa softverom proizvoda NAPOMENA:

Zatvorite sve pokrenute aplikacije. Da biste zatvorili aplikaciju koja ima ikonu u traci sa zadacima, desnim tasterom miša kliknite na ikonu, u meniju izaberite stavku Close (Zatvori) ili Disable (Onemogući).


Proverite koliko imate slobodnog prostora na jedinici diska na kojoj instalirate softver proizvoda. Ako je potrebno, oslobodite što više prostora možete i ponovo instalirajte softver proizvoda

Ako je potrebno, pokrenite Defragmentator diska i ponovo instalirajte softver proizvoda.
Proizvod je u režimu Ready (Spreman), ali ne štampa

Odštampajte konfiguracionu stranicu i utvrdite funkcionalnost proizvoda.

Proverite da li su svi kablovi priključeni i u skladu sa specifikacijama. To uključuje USB i električne kablove. Stavite novi kabl.
HP Color Laserjet CP2020 Problemi sa softverom proizvoda