Problemi pri radu

Problemi pri raduProblem
Uzrok
Rešenje
Stranice se štampaju ali su potpuno prazne.
Zaptivna traka se možda još uvek nalazi na kertridžima za štampanje.
Utvrdite da li je zaptivna traka potpuno uklonjena sa kertridža za štampanje.
Možda dokument sadrži prazne stranice.
Proverite dokument koji štampate da biste videli da li sadržaj postoji na svim stranicama.
Možda je štampač u kvaru.
Da biste proverili štampač, odštampajte stranicu sa konfiguracijom.
Stranice se veoma sporo štampaju.
Teže vrste medija mogu da uspore zadatak za štampanje.
Štampajte na drugačijoj vrsti medija.
Složene stranice se štampaju sporije.
Pravilan rad grejača zahteva sporiju brzinu štampanja kako bi se postigao najbolji kvalitet štampanja.
Vrsta papira nije pravilno podešena.
Izaberite vrstu koja će odgovarati papiru koji koristite.
Stranice se nisu odštampale.
Možda štampač ne uvlači medij pravilno.
Proverite da li je papir pravilno umetnut u ležište.
Ako se problem i dalje javlja, možda će biti potrebno zameniti valjke za uvlačenje i tablu za razdvajanje. Pogledajte Servisiranje i podrška.
Medij se zaglavljuje u uređaju.
Izvadite zaglavljeni medij. Pogledajte Uklanjanje zaglavljenog papira.
USB kabl je možda oštećen ili je nepravilno povezan.

Isključite USB kabl na oba kraja i ponovo ga uključite.

Pokušajte da odštampate zadatak koji se ranije ispravno štampao.

Pokušajte sa drugim USB kablom.
Na računaru rade drugi uređaji.
Proizvod možda ne podržava USB priključak. Ako imate eksternu jedinicu čvrstog diska ili razvodnu kutiju za mrežna okruženja koja je povezana na isti priključak kao i štampač, možda taj drugi uređaj izaziva smetnje. Da biste priključili i koristili ovaj proizvod, morate da prekinete vezu sa drugim uređajem ili da koristite dva USB priključka na računaru.
HP Color Laserjet CP2020 Problemi pri radu