Činioci koji utiču na rad proizvoda

Činioci koji utiču na rad proizvoda


Postoji nekoliko činilaca koji utiču na vremenski rok koji je potreban da se odštampa neki zadatak:


Maksimalna brzina proizvoda, merena u stranicama u minutu (ppm)

Korišćenje posebnog papira (kao što su folije, teški papiri i papiri čiju veličinu podešava korisnik)

Obrada podataka od strane proizvoda i vreme preuzimanja podataka

Složenost i veličina grafike

Brzina računara

USB veza
HP Color Laserjet CP2020 Činioci koji utiču na rad proizvoda