Odricanje odgovornosti o deljenju štampača

Odricanje odgovornosti o deljenju štampača


HP ne podržava peer-to-peer umrežavanje, pošto je ta karakteristika funkcija Microsoft operativnih sistema, a ne upravljačkih programa HP štampača. Idite na Microsoft lokaciju na adresi www.microsoft.com.

HP Color Laserjet CP2020 Odricanje odgovornosti o deljenju štampača