Podržani mrežni protokoli

Podržani mrežni protokoli


Ovaj uređaj podržava TCP/IP mrežni protokol. To je najviše korišćeni i najprihvaćeniji protokol umrežavanja. Mnoge usluge umrežavanja koriste ovaj protokol. Ovaj uređaj podržava i IPv4 i IPv6. U sledećim tabelama data je lista usluga umrežavanja/protokola koji su podržani za ovaj uređaj.


Štampanje
Ime usluge
Opis
port9100 (Direct Mode) (Direktni režim)
Usluga štampanja
Line printer daemon (LPD)
Usluga štampanja
ws-print
Microsoftovo plug-and-play rešenje za štampanje


Detekcija mrežnog uređaja
Ime usluge
Opis
SLP (Service Location Protocol)
Protokol za detekciju uređaja koji pomaže u pronalaženju i konfigurisanju mrežnih uređaja. Uglavnom ga koriste programi zasnovani na Microsoft sistemu.
mDNS (multicast Domain Name Service – poznat i kao „Rendezvous“ ili „Bonjour“)
Protokol za detekciju uređaja koji pomaže u pronalaženju i konfigurisanju mrežnih uređaja. Uglavnom ga koriste programi zasnovani na sistemu Apple Macintosh.
ws-discover
Koriste ga programi zasnovani na Microsoft sistemu.


Razmena poruka i upravljanje
Ime usluge
Opis
HTTP (hypertext transfer protocol) (protokol za prenos hiperteksta)
Omogućava komunikaciju Web pregledača i ugrađenog Web servera.
EWS (embedded Web server) (ugrađeni Web server)
Omogućava korisniku da upravlja uređajem preko Web pregledača.
SNMP (simple network management protocol) (jednostavni protokol za upravljanje mrežama)
Mrežni programi koriste ovaj protokol za upravljanje uređajima. Podržani su SNMP V1 i standardni MIB-II (Management Information Base) objekti.


Dodeljivanje IP adrese
Ime usluge
Opis
DHCP (dynamic host configuration protocol) (protokol za dinamičko konfigurisanje glavnog računara), IPv4 i IPv6
Služi za automatsko dodeljivanje IP adrese. DHCP server obezbeđuje IP adresu za uređaj. U principu, nije potrebna nikakva intervencija korisnika da bi uređaj dobio IP adresu sa DHCP servera.
BOOTP (bootstrap protocol)
Služi za automatsko dodeljivanje IP adrese. BOOTP server obezbeđuje IP adresu za uređaj. Zahteva se da administrator unese adresu MAC hardvera uređaja na BOOTP serveru kako bi proizvod dobio IP adresu sa tog servera.
Auto IP
Služi za automatsko dodeljivanje IP adrese. Ukoliko ne postoje ni DHCP ni BOOTP server, ova usluga omogućava uređaju da generiše jedinstvenu IP adresu.
HP Color Laserjet CP2020 Podržani mrežni protokoli