Podmreže

Podmreže


Kada se IP adresa mreže određene klase dodeli nekoj organizaciji, nije predviđeno da će na toj lokaciji postojati više od jedno mreže. Administratori lokalnih mreža koriste podmreže za deljenje mreže na više podmreža. Deljenje mreže na podmreže daje bolje performanse i poboljšano korišćenje ograničenog broja mrežnih adresa.

Ovaj odeljak pruža informacije o sledećim temama:

HP Color Laserjet CP2020 Podmreže