BOOTP

BOOTP


BOOTP je „bootstrap“ protokol koji služi sa preuzimanje konfiguracionih parametara i informacija o glavnom računaru sa mrežnog servera.

Klijent šalje paket sa boot zahtevom koji sadrži hardversku adresu uređaja. Server odgovara paketom sa boot odgovorom koji sadrži informacije koje su uređaju potrebne za konfiguraciju.

HP Color Laserjet CP2020 BOOTP