Podešavanje IP parametara

Podešavanje IP parametara


IP konfiguracioni parametri mogu se podesiti ručno, a mogu se i automatski preuzeti pomoću DHCP ili BOOTP protokola pri svakom uključivanju uređaja.

Ako novi uređaj po uključivanju ne može da dobije važeću IP adresu sa mreže, automatski će mu se dodeliti podrazumevana IP adresa. Na maloj privatnoj mreži, dodeljuje se jedinstvena IP adresa između 169.254.1.0 i 169.254.254.255. IP adresa uređaja navedena je na stranici sa konfiguracijom uređaja i izveštaju o mreži. Pogledajte odeljak Meniji kontrolne table.

Ovaj odeljak pruža informacije o sledećim temama:

HP Color Laserjet CP2020 Podešavanje IP parametara