Mrežni prolazi

Mrežni prolazi


Mrežni prolazi (usmerivači, ruteri) služe za povezivanje mreža. Mrežni prolazi su uređaji koji služe kao prevodioci između sistema koji ne koriste isti komunikacioni protokol, oblikovanje podataka, strukture, jezike ili arhitekture. Mrežni prolazi prepakuju pakete podataka i menjaju sintaksu u skladu sa sintaksom odredišnog sistema. U slučaju deljenja mreže na podmreže, mrežni prolazi služe sa povezivanje podmreža.

Ovaj odeljak pruža informacije o sledećim temama:

HP Color Laserjet CP2020 Mrežni prolazi