IP adresa

IP adresa


Svaki glavni računar (radna stanica ili čvor) na IP mreži mora imati jedinstvenu IP adresu za svaki mrežni interfejs. Reč je o softverskoj adresi koja služi za identifikaciju mreže i određenog glavnog računara koji se na toj mreži nalazi. Glavni računar može od servera tražiti dinamičku IP adresu pri svakom pokretanju uređaja (na primer, ako se koriste DHCP i BOOTP).

IPv4 adresa sadrži četiri bajta informacija, podeljenih na delove od po jednog bajta. IP adresa ima sledeći oblik:

xxx.xxx.xxx.xxx

HP Color Laserjet CP2020 note IP adresa NAPOMENA:

Pri dodeljivanju IP adrese, uvek se posavetujte sa administratorom IP adresa. Dodeljivanje pogrešne adrese može onemogućiti rad ostalih uređaja na mreži ili ometati komunikaciju.

HP Color Laserjet CP2020 IP adresa