TCP/IP

TCP/IP


Sličan običnom jeziku koji ljudi koriste za međusobnu komunikaciju, TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) je skup protokola osmišljenih da bi se definisao način na koji računari i ostali uređaji komuniciraju jedni sa drugima preko mreže.

Ovaj odeljak pruža informacije o sledećim temama:

HP Color Laserjet CP2020 TCP/IP