Stranica sa konfiguracijom

Stranica sa konfiguracijom


Na stranici sa konfiguracijom data je lista trenutnih postavki i svojstava uređaja. Da biste odštampali stranicu sa konfiguracijom sa uređaja, pratite sledeće korake.

1.
Na kontrolnoj tabli pritisnite dugme OK.
2.
Upotrebite dugmad sa strelicama da biste izabrali stavku Reports (Izveštaji), a zatim pritisnite OK.
3.
Upotrebite dugmad sa strelicama da biste izabrali stavku Config report (Izveštaj o konfigurisanju), a zatim pritisnite OK.
HP Color Laserjet CP2020 Stranica sa konfiguracijom