Stranica sa konfiguracijom mrežnog okruženja

Stranica sa konfiguracijom mrežnog okruženja


Na stranici sa konfiguracijom mrežnog okruženja data je lista trenutnih postavki i svojstava mrežne kartice uređaja. Da biste odštampali stranicu sa konfiguracijom mrežnog okruženja sa uređaja, pratite sledeće korake.

1.
Na kontrolnoj tabli pritisnite dugme OK.
2.
Upotrebite dugmad sa strelicama da biste izabrali stavku Reports (Izveštaji), a zatim pritisnite OK.
3.
Upotrebite dugmad sa strelicama da biste izabrali stavku Network report (Mrežni izveštaj), a zatim pritisnite OK.
HP Color Laserjet CP2020 Stranica sa konfiguracijom mrežnog okruženja