Konfigurisanje uređaja na mreži

Konfigurisanje uređaja na mreži


Kompanija Hewlett-Packard preporučuje da za podešavanje upravljačkih programa štampača za upotrebu na mreži koristite HP instalator sa CD-ROM-a koji ste dobili u kompletu sa uređajem.

HP Color Laserjet CP2020 note Konfigurisanje uređaja na mreži NAPOMENA:

Morate da povežete štampač na mrežu pre nego što započnete instaliranje softvera.

Ovaj proizvod podržava 10/100 mrežnu vezu. Priključite mrežni kabl u uređaj i u mrežni priključak.

HP Color Laserjet CP2020 owl network connect Konfigurisanje uređaja na mreži

Ovaj odeljak pruža informacije o sledećim temama:

HP Color Laserjet CP2020 Konfigurisanje uređaja na mreži