Ručno konfigurisanje

Ručno konfigurisanje


1.
U meniju kontrolne table pritisnite dugme OK.
2.
Pomoću dugmeta Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Ručno konfigurisanje) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Ručno konfigurisanje) izaberite stavku Network config. (Konfigurisanje mreže), a zatim pritisnite dugme OK.
3.
Pomoću dugmeta Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Ručno konfigurisanje) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Ručno konfigurisanje) izaberite stavku TCP/IP config (Podešavanje TCP/IP protokola), a zatim pritisnite dugme OK.
4.
Pomoću dugmeta Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Ručno konfigurisanje) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Ručno konfigurisanje) izaberite stavku Manual (Ručno), a zatim pritisnite dugme OK.
5.
Pritisnite dugme Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Ručno konfigurisanje) da biste povećali vrednost prvog dela IP adrese. Pritisnite dugme Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Ručno konfigurisanje) da biste smanjili ovu vrednost. Kad dođete do željene vrednosti, pritisnite dugme OK. Ponovite ovaj postupak za ostala tri dela IP adrese.
6.
Ako je adresa tačna, upotrebite dugme Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Ručno konfigurisanje) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Ručno konfigurisanje) da biste izabrali stavku Yes (Da), a zatim pritisnite dugme OK. Za podešavanje postavki za podmrežnu masku i podrazumevani mrežni prolaz, ponovite korak 5.

ili

Ako je IP adresa netačna, upotrebite dugme Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Ručno konfigurisanje) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Ručno konfigurisanje) da biste izabrali stavku No (Ne), a zatim pritisnite dugme OK. Ponovite korak 5 da biste uspostavili tačnu IP adresu, a zatim ponovite korak 5 za podmrežnu masku i postavke podrazumevanog mrežnog prolaza.

HP Color Laserjet CP2020 Ručno konfigurisanje