Prikazivanje ili sakrivanje IP adrese na kontrolnoj tabli

Prikazivanje ili sakrivanje IP adrese na kontrolnoj tabli


HP Color Laserjet CP2020 note Prikazivanje ili sakrivanje IP adrese na kontrolnoj tabli NAPOMENA:

Kad je opcija Show IP address (Prikaži IP adresu) postavljena na On (Uključeno), na displeju kontrolne table naizmenično će se prikazivati IP adresa i merači stanja kertridža za štampanje.

1.
U meniju kontrolne table, pritisnite dugme OK.
2.
Pomoću dugmeta Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Prikazivanje ili sakrivanje IP adrese na kontrolnoj tabli) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Prikazivanje ili sakrivanje IP adrese na kontrolnoj tabli) izaberite stavku Network config. (Konfigurisanje mreže), a zatim pritisnite dugme OK.
3.
Upotrebite dugme Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Prikazivanje ili sakrivanje IP adrese na kontrolnoj tabli) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Prikazivanje ili sakrivanje IP adrese na kontrolnoj tabli) da biste izabrali stavku Show IP address (Prikaži IP adresu), a zatim pritisnite dugme OK.
4.
Upotrebite dugme Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Prikazivanje ili sakrivanje IP adrese na kontrolnoj tabli) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Prikazivanje ili sakrivanje IP adrese na kontrolnoj tabli) da biste izabrali stavku Yes (Da) ili No (Ne), a zatim pritisnite dugme OK.
HP Color Laserjet CP2020 Prikazivanje ili sakrivanje IP adrese na kontrolnoj tabli