Podešavanje mrežnih usluga

Podešavanje mrežnih usluga


1.
U meniju kontrolne table, pritisnite dugme OK.
2.
Pomoću dugmeta Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Podešavanje mrežnih usluga) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Podešavanje mrežnih usluga) izaberite stavku Network config. (Konfigurisanje mreže), a zatim pritisnite dugme OK.
3.
Upotrebite dugme Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Podešavanje mrežnih usluga) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Podešavanje mrežnih usluga) da biste izabrali stavku Network services (Mrežne usluge), a zatim pritisnite dugme OK.
4.
Upotrebite dugme Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Podešavanje mrežnih usluga) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Podešavanje mrežnih usluga) da biste izabrali stavku IPv4 ili IPv6, a zatim pritisnite dugme OK.
5.
Upotrebite dugme Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Podešavanje mrežnih usluga) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Podešavanje mrežnih usluga) da biste izabrali stavku On (Uključeno) ili Off (Isključeno), a zatim pritisnite dugme OK.
HP Color Laserjet CP2020 Podešavanje mrežnih usluga