Podešavanje automatskog ukrštanja

Podešavanje automatskog ukrštanja


1.
U meniju kontrolne table, pritisnite dugme OK.
2.
Pomoću dugmeta Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Podešavanje automatskog ukrštanja) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Podešavanje automatskog ukrštanja) izaberite stavku Network config. (Konfigurisanje mreže), a zatim pritisnite dugme OK.
3.
Upotrebite dugme Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Podešavanje automatskog ukrštanja) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Podešavanje automatskog ukrštanja) da biste izabrali stavku Automatic (Automatski) ukrštanje, a zatim pritisnite dugme OK.
4.
Upotrebite dugme Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Podešavanje automatskog ukrštanja) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Podešavanje automatskog ukrštanja) da biste izabrali stavku On (Uključeno) ili Off (Isključeno), a zatim pritisnite dugme OK.
HP Color Laserjet CP2020 Podešavanje automatskog ukrštanja