Automatska konfiguracija

Automatska konfiguracija


HP Color Laserjet CP2020 note Automatska konfiguracija NAPOMENA:

Automatic (Automatski) je podrazumevana postavka za Network config. (Konfigurisanje mreže) TCP/IP config (Podešavanje TCP/IP protokola).

1.
U meniju kontrolne table pritisnite dugme OK.
2.
Pomoću dugmeta Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Automatska konfiguracija) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Automatska konfiguracija) izaberite stavku Network config. (Konfigurisanje mreže), a zatim pritisnite dugme OK.
3.
Pomoću dugmeta Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Automatska konfiguracija) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Automatska konfiguracija) izaberite stavku TCP/IP config (Podešavanje TCP/IP protokola), a zatim pritisnite dugme OK.
4.
Pomoću dugmeta Strelica nalevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Automatska konfiguracija) ili Strelica nadesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Automatska konfiguracija) izaberite stavku Automatic (Automatski), a zatim pritisnite dugme OK.

Možda će biti potrebno nekoliko minuta dok automatska IP adresa ne bude spremna za korišćenje.

HP Color Laserjet CP2020 note Automatska konfiguracija NAPOMENA:

Da biste onemogućili ili omogućili određene automatske IP režime (kao što su BOOTP, DHCP ili AutoIP), upotrebite ugrađeni Web server ili HP ToolboxFX.

HP Color Laserjet CP2020 Automatska konfiguracija