Konfigurisanje uređaja na mreži

Konfigurisanje uređaja na mreži


Da biste konfigurisali mrežne parametre za proizvod, koristite kontrolnu tablu proizvoda ili ugrađeni Web server. Za verzije operativnog sistema Windows koristite HP ToolboxFX softver. Za operativni sistem Mac OS X, koristite dugme Utility (Pomoćni program).

Ovaj odeljak pruža informacije o sledećim temama:

HP Color Laserjet CP2020 Konfigurisanje uređaja na mreži