Umetanje papira i medijuma za štampanje

Umetanje papira i medijuma za štampanje


Umetanje u ležište 1
1.
Otvorite ležište 1.

HP Color Laserjet CP2020 owl loadmpt 01 Umetanje papira i medijuma za štampanje

2.
Ukoliko umećete dugačke listove medija, izvucite produžetak ležišta.

HP Color Laserjet CP2020 owl loadmpt 02 Umetanje papira i medijuma za štampanje

3.
Ukoliko je potrebno, otklopite produžetak.

HP Color Laserjet CP2020 owl loadmpt 03 Umetanje papira i medijuma za štampanje

4.
U potpunosti raširite vođice za papir (oblačić 1), a zatim ubacite naslagane medijume u ležište 1 (oblačić 2). Podesite vođice za papir tako da odgovaraju veličini papira.

HP Color Laserjet CP2020 owl loadmpt 04 Umetanje papira i medijuma za štampanje

HP Color Laserjet CP2020 note Umetanje papira i medijuma za štampanje NAPOMENA:

Stavite medijume u ležište 1 tako da strana na kojoj se štampa bude okrenuta nagore, a gornja ivica okrenuta ka uređaju.

Umetanje u ležišta 2 ili 3
1.
Izvucite ležište iz uređaja.

HP Color Laserjet CP2020 load tray 01 Umetanje papira i medijuma za štampanje

2.
Povucite i otvorite vođice za papir koje naležu i na dužu i na kraću ivicu papira.

HP Color Laserjet CP2020 tw st16 ug Umetanje papira i medijuma za štampanje


Za umetanje formata papira Legal, produžite fioku tako što ćete pritisnuti i zadržati produžetak, istovremeno povlačeći prednji kraj fioke prema sebi.

HP Color Laserjet CP2020 tw st15 ug Umetanje papira i medijuma za štampanje

HP Color Laserjet CP2020 note Umetanje papira i medijuma za štampanje NAPOMENA:

Kada je umetnut papir formata Legal, ležište je od prednjeg dela proizvoda duže za oko 64 mm (2,5 inča).

3.
Postavite papir u fioku i proverite da li je poravnat u sva četiri ugla. Povucite vođice za papir koje naležu i na dužu i na kraću ivicu papira tako da nalegnu na naslagani papir.

HP Color Laserjet CP2020 tw st14 ug Umetanje papira i medijuma za štampanje

4.
Pritisnite papir nadole da biste bili sigurni da se naslagani papir nalazi ispod graničnih jezičaka za papir sa strane fioke.

HP Color Laserjet CP2020 tw st06 Umetanje papira i medijuma za štampanje

5.
Vratite ležište u štampač.

HP Color Laserjet CP2020 load tray 02 Umetanje papira i medijuma za štampanje

HP Color Laserjet CP2020 Umetanje papira i medijuma za štampanje