Smernice za specijalne vrste papira ili medije za štampanje

Smernice za specijalne vrste papira ili medije za štampanje


Ovaj proizvod podržava štampanje na specijalnom mediju. Koristite sledeće smernice da biste dobili zadovoljavajuće rezultate. Kada koristite specijalne vrste papira ili medija za štampanje, proverite da li ste podesili tip i veličinu u drajveru štampača da biste dobili najbolje rezultate štampanja.

HP Color Laserjet CP2020 caution Smernice za specijalne vrste papira ili medije za štampanje OPREZ:

HP LaserJet štampači koriste mehanizme za topljenje i to tako što u veoma malim tačkama fiksiraju suve čestice tonera za papir. HP papir za laserske štampače je tako napravljen da podnosi izuzetno visoke temperature. Papir za inkjet štampače nije namenjen da se koristi za ovu tehnologiju i može da ošteti štampač.


Vrsta medija
Dozvoljeno
Nije dozvoljeno
Koverte

Čuvajte koverte u ravnom položaju.

Koristite koverte čiji rub se prostire sve do ugla koverte.

Koristite lepljive trake koje su odobrene za korišćenje za laserske štampače.

Nemojte koristiti koverte koje su izgužvane, iscepane, slepljene ili na drugi način oštećene.

Ne koristite koverte koje sadrže spone, stege, „prozore“ ili premazane površine.

Nemojte koristiti samolepljive trake ili druge sintetičke materijale.
Nalepnice

Koristite samo nalepnice između kojih nema razmaka.

Koristite nalepnice koje su poravnate.

Koristite samo cele listove sa nalepnicama.

Ne koristite nalepnice sa neravninama, ispupčenjima ili one koje su oštećene.

Nemojte štampati nepotpune listove sa nalepnicama.
Folije

Koristite samo folije koje su odobrene za korišćenje za laserske štampače.

Postavite folije na ravnu površinu nakon što ih izvadite iz proizvoda.

Ne koristite medije za štampanje od folije koji nisu odobreni za laserske štampače.
Memorandumi ili odštampani obrasci

Koristite samo memorandume ili obrasce koji su odobreni za korišćenje za laserske štampače.

Ne koristite memorandume za izdignutim ili metaliziranim zaglavljem.
Težina papira

Koristite samo papir one težine koja je odobrena za korišćenje za laserske štampače i koja zadovoljava specifikaciju težine za ovaj proizvod.

Ne koristite papir koji je teži od preporučene specifikacije medija za ovaj proizvod osim ako je to HP papir koji je odobren za korišćenje za ovaj proizvod.
Gladak ili premazani papir

Koristite samo onaj glatki ili premazani papir koji je odobren za korišćenje za laserske štampače.

Ne koristite gladak ili premazani papir koji je namenjen za korišćenje za inkjet proizvode.
HP Color Laserjet CP2020 Smernice za specijalne vrste papira ili medije za štampanje